Normy Bezpieczeństwa

Normy dotyczące środków ochrony indywidualnej obuwia roboczego.

PN-77/C-94136 Obuwie ochronne gumowe. Kalosze i półbuty elektroizolacyjne.

PN-EN 344:1996 Wymagania i metody badania obuwia bezpiecznego, ochronnego i zawodowego do użytku w pracy.

PN-EN 345:1996 Wymagania dla obuwia bezpiecznego do użytku w pracy.

PN-EN 346:1996 Wymagania dla obuwia ochronnego do użytku w pracy.

PN-EN 347:1996 Wymagania dla obuwia zawodowego do użytku w pracy.

PN-ISO 4643:1994 Obuwie formowane z tworzyw sztucznych. Buty z poli (chlorku winylu) z podszewką i bez podszewki do użytku ogólnoprzemysłowego. Wymagania.

 PN-ISO 5423:1994 Obuwie formowane z tworzyw sztucznych. Buty poliuretanowe z podszewką i bez podszewki do użytku ogólnoprzemysłowego. Wymagania.

PN-ISO 6110:1993 Obuwie całotworzywowe formowane. Obuwie przemysłowe z poli (chlorku winylu) podszewkowane lub niepodszewkowane odporne na działanie substancji chemicznych. Wymagania.

PN-ISO 6112:1993 Obuwie całotworzywowe formowane. Obuwie przemysłowe z poli (chlorku winylu) podszewkowane lub niepodszewkowane ogólnego przeznaczenia odporne na działanie tłuszczów zwierzęcych i olejów roślinnych. Wymagania.

PN-ISO 6910:1993 Obuwie całotworzywowe formowane. Obuwie przemysłowe poliuretanowe podszewkowane lub niepodszewkowane ogólnego przeznaczenia odporne na działanie tłuszczów zwierzęcych i olejów roślinnych. Wymagania.

PN-78/O-91031 Obuwie wyjściowe i robocze na drewnianych spodach – w zakresie obuwia roboczego.

PN-78/O-91036 Obuwie ochronne. Obuwie odporne na oleje.

PN-88/O-91037 Obuwie ochronne. Metalowe ochrony palców stopy.

PN-90/O-91038 Obuwie ochronne. Ochrony śródstopia.

PN-0-91042:1996 Obuwie ochronne. Trzewiki dla dekarzy.

PN-0-91043:1996 Obuwie ochronne i robocze. Obuwie filcowo-gumowe.

PN-92/O-91060 Obuwie robocze. Obuwie dla pracowników atomistyki.

PN-92/O-91061 Obuwie ochronne. Obuwie dla pracowników atomistyki.

 PN-0-91064:1995 Obuwie filcowo-tworzywowe robocze.

Dodaj komentarz